Начало
ЗА НАС

Фирма “Eвон БГ ” ЕООД е правоприемник на основаната през м. септември 1991 г. “Евон“ ЕТ Управител на дружеството е  Маг. инж. Бистра Атанасова Стоичева.
Вeче 20 години фирмата доказва своя опит в проектирането, доставката и монтажа на  отоплителни, водопроводни и слънчеви инсталации. Поради нарасналия интерес и търсене на пазара и благодарение на доверието на нашите клиенти, през последните години дейността на фирмата беше разширена с извършване на строителни и ремонтни работи.
    Благодарение на натрупания опит, европейското качество на доставяните материали и извършвания високо професионален монтаж, “Евон БГ” ЕООД е познато име в професионалните среди. Наши материали и труда на високо квалифицирания ни екип са вложени в представителни обекти с национално значение като:

    * Военна Академия “Георги Стойков Раковски’’
    * Летище Граф Игнатиево
    * ДП Ръководство въздушно движение - гр. София
    * ДП Ръководство въздушно движение - гр. Г. Оряховица
    * Командване Тактическа Авиация - гр. Пловдив
    * "Български пощи" ЕАД
    * Военно медицинска академия
    * Национален почивен дом “Ветровала”
    * Ловен дом “Студена”
    * ПМУ Кремиковци
    * Възлова станция и експериментална база - курортен комплекс “Боровец”
    * Българско Национално Радио
    * Хотелски комплекси

    * Висше Транспортно Училище "Тодор Каблешков"
и много други.

  От месец април 2006 год. дружеството е вписано в публичния регистър на лицата, извършващи сертифициране на сгради, съгласно чл. 23, ал. 4 от ЗЕЕ с Удостоверение  рег. № 00074 от 20.04.2006 г. “ЕВОН БГ” ЕООД притежава Сертификат за акредитация № СА-ОСС-0075/17.04.2006 г. и разполага с необходимите технически средства и висококвалифициран персонал за  извършване на обследване за енергийна ефективност на енергийни потребители.
    Екипът ни се стреми не само да извършва детайлно обследване и сертифициране, но и да Ви предложи най- оптималните решения за енергоспестяващи мерки
     Фирмената политика, наложена от нас, се основава на непрекъснатото подобряване качеството на предлаганите услуги, коректност във взаимоотношенията с нашите партньори, взаимноизгодно сътрудничество, разумна ценова политика и точно изпълнение на поетите договорености.


Copyright © 2009 EVON BG. All rights reserved.