Начало
Енергийна ефективност
Обследване за енергийна ефективност на сгради
Енергиен паспорт
Сертификат за енергийните характеристики на сграда
Оценка на съответствието на инвестиционните проекти по част енергийна ефективност
Проверка за енергийна ефективност на котли и климатични инсталации
Интеграция на ВЕИ в сградния фонд
Слънчеви инсталации
Отоплителни водопроводни и газови инсталации
Строителни и ремонтни дейности
Интеграция на ВЕИ в сградния фонд

 

 

Възобновяемите енергийни източници могат да бъдат интегрирани в градска среда:

Според енергийния източник те са :

вятър
вода
слънце
отпадни биомаси и др. органични суровини
геотермални източници
хибридни решения

 


Според вида на добиваната енергия:


електроенергия
топлинна енергия
биогорива


Защо трябва да се интегрират в градската среда ВЕИ, защото са:


неизчерпаем източник
не замърсяват околната среда
освобождава се природната среда и селскостопанските земи
дават ни енергийна независимост
диверсификация
имат социален аспект
производството е при консуматора и няма загуби и разходи за разпространение

 

 


Copyright © 2009 EVON BG. All rights reserved.