Начало
Отопление
Вентилация
Климатизация
Газификация
Apas Vital

 

Чистият въздух е едно от най-важните условия за поддържането на живота.       За снижаването на замърсено-
стта на атмосферния въздух правителствата вземат сериозни мерки и налагат санкции на нарушителите,
но за повишаване качеството на въздуха в помещенията се прави твърде малко. Основна причина вентилацията на помещенията да не бъде приоритет в наши дни е липсата на активна позиция от страна на обществото.

В съвремемнните сгради въздъхът почти винаги преминава през въздухо-
обработващи агрегати и въздуховоди, но за тяхната поддръжка никога не се отделят достатъчно средства. Да не говорим, че в много от по-старите сгради изобщо липсват вентилационни ситеми. В наши дни трудно може да бъде открит човек, който да не страда макар и в лека форма от алергия, главоболие, депресия, кожни раздразнения и други съвременни болести. Специалистите сочат, че основна причина за тези оплаквания, както и за намалената работоспособност и самочувствие на хората, е качеството на въздуха, неговата чистота и свежест. Задушаваме ли се в твърде уплътнените ни жилища?  Или изхвърляме твърде много отоплителна енергия през неуплътнени прозорци?  Защо специалистите не дават еднозначни препоръки ? Или физичните закони не допускат такива препоръки?

Защо в повечето сгради не се изграждат добри вентилационни системи? Една от причините за това е широко разпространеното мнение, че добрата вентилация е скъпа. Напоследък обаче стана ясно, че добрата вентилация снижава енергийните разходите за отопление, благодарение на няколко основни фактора: лесен монтаж, лесна експлоатация, съхраняване на топлината и регулиране на разхода на въздух в съответствие с реалната потребност.

 

ЕВОН БГ извършва проектиране, производво и монтаж на различни по вид, големина и предназначение вентилационни системи:

  • Кухненска вентилация, вентилация на заведения, офиси, хотели и жилищни сгради(подземни и наземни гаражи, битова вентилация по норми на ХЕИ)
  • Промишлена вентилация-производствени халета, сервизи, цехове за оксидация, цехове за никелиране.

ЕВОН БГ разполага с опитни монтажни групи и специалисти за изграждане на централна климатизация на търговски комплекси, хотели, офиси и др. Успешно осъществява климатизация и вентилация по схемата чилър-термопомпа, както и навлизащите трайно на пазара VRV, VRF и други професионални системи. Вентилация и климатизация с ROOF TOP климатизатори, DUKT машини с различно количество пресен въздух и автоматика от водещи производители. Интелигентни решения съобразени с конкретните сгради, норми и желания на клиента.

 


Copyright © 2009 EVON BG. All rights reserved.