Начало
Отопление
Радиатори
Котли
Помпи
Горелки
Тръби и арматура
Разширителни съдове
Бойлери
UPS
Термопомпи
Изолация
Слънчеви инсталации
Слънчеви инсталации за БГВ
Фотоволтаици
Пелети
Вентилация
Климатизация
Газификация
Apas Vital

Слънчеви колекториНашето съвременно промишлено общество изразходва големи количества енергия, за да направи нашия всекидневен живот по-спокоен, производителен и приятен. Всички ние използваме енергия ежедневно - за топлина и светлина, готвене, превоз, производство и забавление. Изборът, които правим за начина, по който да използваме енергията – изключване на машините, когато не ги използваме или избирайки да купим енергoспестяващи уреди- възвействаме върху нашата околна среда и нашият живот.

Енергията идва от няколко различни източника. Тези източници могат да бъдат разделени на две основни категории: изчерпаеми и възобновяеми. Изчерпаемите видове енергия включват трите основни - въглища, нефт от изкопаеми горива и естествен газ. Изкопаемите горива доставят повече от 90% от световната енергия. Нефтът води с дял от 40% от цялата световна консумация на енергия, следвана от дървените въглища (24%) и природния газ (22%). Всички те изгарят за получаване на енергия. С растящата загриженост за екологичните проблеми днес и цената на изчерпаемите енергийни източници, ние трябва да обърнем поглед към алтернативните енергийни източници. Алтернативи на изкопаемите горива и ядрената енергия са възобновяемите източници на енергия и те са значително по-привлекателни. Възобновяемите източници се получават и презареждат бързо от природата и обикновено не замърсяват околната среда когато генерират електричество и топлина. Петте възобновяеми източника, които се използвт много често са:енергия на водата, слънчева енергия, енергия на вятъра, биомаса и геотермална енергия.
 


„Евон БГ” ЕООД извършва проектиране, доставка, монтаж и сервиз на слънчеви системи.

Инсталациите, представяни от "Евон БГ" ЕООД са висококачествени соларни съоръжения, произведени от европейските лидери в областта Австрия, Германия и Гърция.

"Евон БГ" ЕООД предлага следните изделия:
-плоски соларни и вакуумно-тръбни колектори;
-бойлери с една и две серпентини;
-контролери за управление на системите;
-соларни помпени станции
-други съоръжения, необходими за монтаж и експлоатация инсталациите.

Слънчевите колектори, които предлагаме се произвеждат от австрийската “SONNENKRAFT“ и немската “Siemens SOLAR” . Всички те са с фирмена гаранция и предвид качественото си селективно покритие – "TINOX" работят и през зимните месеци.

Вариантите за използването на соларната енергия в България са няколко, но най-ползотворните са:

- използване на слънчеви панели единствено за добив на битова гореща вода. В този случай всеки може да съобрази, колко соларни панела са му необходими, като знае, че за един член от семейството се изразходват средно 50-70 литра гореща вода на ден (при много високо разход – до 100л/ден). За загряването на такова количество вода е необходима от 1 до 1,2 м² колекторна соларна площ, което означава, че за четиричленно семейство са необходими от 4 до 4,8 м² колекторна площ или 2 слънчеви панела и не-по-малко от 200 литра водосъдържател.

- един сравнително по-изгоден икономически вариант при нашите географски условия е използването на комбинирани (бивалентни) соларни отоплителни системи. При тях слънчевата енергия може да осигури освен битовата гореща вода, така и подпомагане на отоплението, което респективно осигурява по-голямо натоварване и по-пълна експлоатация на соларните съоръжения. Това обуславя и по-бързото изплащане на системите във времето. Комбинираните системи са с няколко панела повече, като е необходимо да се знае, че при подово отопление са необходими около 12-15м² соларна повърхност за всеки 100м² отопляема площ, а при отопление с радиатори необходимостта е от 16 – 20м².

- трети вариант за слънчевите инсталации е използването им за отопление на плувни и други басейни, което е сравнително по-евтино от всички други алтернативи, като от друга страна инсталацията осигурява идеално отопление както през преходните така и през зимните месеци.

Най–общо една двуконтурна инсталация за загряване на вода със слънчева енергия съдържа:
• един или няколко колектора;
• бойлер с една или две серпентини, в които в първата(обикновено долната) серпентина загретият топлоносител от панелите отдава топлината си на чистата питейна вода, а втората серпентина може да се осигури от друг конвенционален топлинен източник;
• управляващ елемент(контролер), електрическа циркулационна помпа и тръбна инсталация, като контролерът е с възможност за управление и на отоплителна система.

Начинът за монтиране на слънчевите панели силно зависи от покривната конструкция на сградата и от нейното изложение спрямо географските посоки. Идеалното разположение на колекторите е южното, като при необходимост се допуска (без съществено намаляване на топлинната мощност), отклонение до 30⁰ встрани от пълния юг. Колкото до наклона на самия панел той може да варира в доста широки граници от 20⁰ до 60⁰. Наклонът се избира в зависимост от това, кога се цели постигане на максимална топлинна ефективност, ако е през лятото, то наклонът на слънчевия колектор трябва да бъде между 20⁰ и 30⁰, ако е през преходните месеци на годината от 40⁰ до 45⁰.

Слънцето е най-големия енергиен източник за Земята. Към Земята непрекъснато се излъчват: светлинни, космически, инфрачервени, ултравиолетови и други лъчи от спектъра на звездата, наречени общо “Слънчева лъчиста енергия”. Това е енергията, която все още не използваме пълноценно. За всяка секунда до атмосферата на Земята достигат около 1,35 kW/m² енергия, като само за една седмица Слънцето ни дава повече, отколкото можем да получим от всички налични енергийни запаси на планетата.

В климатично отношение България се нарежда сред “слънчевите страни” в света. Слънчевите дни в различните райони на страната са между 250 и 300 за година, като в някои градове са дори и повече. Например, в Гоце Делчев са 317 дни, в Смолян – 315, а в Кърджали 309 дни.

Средногодишното слънцегреене над София е 2020 часа, над Пловдив – 2240 часа, над Сандански – 2520 часа.

Използването на този абсолютно безплатен и достъпен енергиен източник е изключително рентабилно и изгодно, особено в България.

Съществуват много съоръжения за преобразуване на слънчевата в топлинна или електрическа енергия. Най-разпространени са съоръженията за преобразуване на слънчевата в топлинна енергия, като през последните години стават все по-популярни и т.нар. фотоволтаични елементи, които превръщат слънчевата енергия в електрическа. Производството на фотоволтаични елементи все още е скъпо и възвращаемостта на инвестицията е в рамките на 10-12 години. При възвращаемост на инвестицията от 2 до 4 години, очевидно за предпочитане са съоръжения за преобразуване на слънчевата енергия в топлинна. Именно поради това „Евон БГ” ЕООД предлага на българския пазар от най-качествените соларни продукти на Австрия , Германия и Гърция, които са с дълъг експлоатационен живот и висока производителност.


Copyright © 2009 EVON BG. All rights reserved.