Начало
Отопление
Радиатори
Котли
Помпи
Горелки
Тръби и арматура
Разширителни съдове
Бойлери
UPS
Термопомпи
Изолация
Слънчеви инсталации
Пелети
Характеристики
Изчисляване на разходите за отопление
Вентилация
Климатизация
Газификация
Apas Vital

       
Пелетите от дървена маса са екологично и много перспективно гориво, служещо за създаване на топлина. Основната суровина за тяхното производство е чистата дървесна маса Отоплението с дървесни пелети представлява реална алтернатива на познатото ни отопление. Тяхното приимущество е във възможноста да се горят, както в обикновенни печки на твърдо гориво така и в специални пелетни котли с висок коефициент на полезно действие и висока степен на автоматизация доближаваща се до котлите на газ и ток - сами дозират необходимото им количество пелети за изгаряне, а също така имат възможност и за управление от мобилен телефон. При горене не отделят черен дим , което ги прави идеални за камини със стъклен отвор. Голямо приимущество на дървените пелети е и в малкото количество пепелно съдържание след тяхното изгаряне и възможността пепелта да се използва като тор.

  Между основните плюсове при използването на пелети попадат:

 

  •    Опазване на околната среда
  •    Висока калоричност
  •    Ниско съдържание на пепел
  •    Ниско съдържание на вода
  •    Малки разходи за складиране (малък обем)
  •    Автоматизация на процеса при горене
  •    Комфорт сравним с отоплението на газ

   При отопление с дървени пелети се стига до използването на възобновими и екологични източници на енергия, което е една от целите на ЕС в сферата на енергеттиката.

   При изгарянето на дървени пелети не се стига до повишаване на въглеродния диокисд (СО2), който създават глобални климатични изменения и този процес от гледна точка на (СО2) е неутрален. При изгарянето на дървените пелети за разлика от твърдото гориво се получава само минимално количество пепел, което представлява много качествена тор със съдържание на фосфор и калий.

   Чрез използването на дървени пелети се стига до енергийно използване на напълно възобновими енергийни източници. Емисиите на СО2, които възникват при изгарянето се поглъщат при фотосинтезата и чрез използването на пепелта като тор почвата възстановява своето равновесие.

 

 

 

 

 


Copyright © 2009 EVON BG. All rights reserved.