Начало
Отопление
Радиатори
Котли
Помпи
Горелки
Тръби и арматура
Разширителни съдове
Бойлери
UPS
Термопомпи
Изолация
Слънчеви инсталации
Пелети
Вентилация
Климатизация
Газификация
Apas Vital

- притежават нищожна абсорбция, ниска плътност, слаба топлопроводимост, отсъствие на капилярен ефект, което ги прави интересен материал за топло- и звукоизолация
- служат за изолация в отоплителни сиcтеми, като предотвратява загубата на топлинна енергия от системите, през които преминават горещи течности. Реалирират значителни икономии и добър термичен контрол
- предпазват тръбопроводите за студена вода от замръзване
- служат за инсталация в охладителните и хладилни инсталации
- порест, мек и лек материал, позволяващ лесно покриване на съществуващи тръбопроводи, клапани, кранове и връзки
- не се рзрушават от основи, киселини, масла и соли
- имат висока издържливост на атмосферни влияния
- неатакуеми от микроорганизми
- негорими и нетопими.

Работна температура: oт -70оC до +130oC


Copyright © 2009 EVON BG. All rights reserved.